Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool ’t PuzzelsTuk focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Op ’t PuzzelsTuk creëren wij voor leerlingen een veilige en rijke leeromgeving om zoveel mogelijk te leren van en met elkaar. In onze school gaan we respectvol met elkaar om en hebben we positieve verwachtingen van elkaar. Deze spreken we ook naar elkaar uit. We bieden structuur en stellen duidelijke grenzen. Hiermee zorgen we voor een veilige en prettige leeromgeving waarbij iedereen gezien wordt en zichzelf mag zijn. Als team vormen wij een professionele leergemeenschap waarbij wij gebruik maken van elkaars kwaliteiten (leerling, ouders en team) en elkaar om hulp en feedback vragen. We zijn eerlijk naar elkaar en vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid kan iedereen (leerling en team) zich met plezier ontwikkelen.


Samen maken wij de (het) Puzzels (Tuk)


Kwaliteit:

 • Op onze school werken ambitieuze professionals met verschillende talenten die onderwijs op maat bieden.
 • Op onze school werken we met de modernste methodes en ICT, om kwalitatief goed onderwijs te geven.
 • Op onze school kunnen kinderen hun talenten veelzijdig ontwikkelen (cognitief, creatief en sociaal).

Veiligheid:

 • Onze school is een kanjerschool,schoolbreed worden de kanjerafspraken nageleefd.
 • Het team biedteen veilige leeromgeving.
 • Op onze school voelen kinderen, ouders en leerkrachten zich gezien en gewaardeerd, waardoor kinderen optimaal tot leren te komen.

Betrokkenheid:

 • Op onze school betrekken we de ouders bij de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij maken we o.a. gebruik van verschillende communicatiemiddelen (klasbord, nieuwsbrief, website).
 • Op onze school hebben we een leerlingenraad, om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.
 • ’t PuzzelsTuk voelt zich maatschappelijk betrokken; onderwijs vindt niet alleen in de klas plaats.

Verantwoordelijkheid:

 • Op onze school zorgen we voor elkaar, helpen en ondersteunen we elkaar. We zijn kritisch op eigen handelen, we reflecteren samen en geven elkaar feedback.
 • Op onze school zorgen we ervoor dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
 • Op onze school zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de omgang met elkaar en elkaars spullen.
 • MR, OR, SAC en team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling.

Samenwerking:

 • Op onze school worden coöperatieve werkvormen ingezet om het samenwerken te bevorderen, je ziet het samenwerken terug in alle groepen.
 • Op onze school zijn er verschillende momenten in de week dat er groeps-doorbrekend gewerkt wordt.
 • Op onze school werken ouders, leerlingen, leerkrachten samen om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te maken. Oudergesprekken worden leergesprekken met leerkracht, ouder en kind.