Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool ’t PuzzelsTuk. Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Heeft u aanvullende vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding? Vul het contactformulier in, Jacqueline Driezen neemt zo snel mogelijk contact met u op!

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. Het aanmelden van uw kind is mogelijk vanaf zijn/haar derde verjaardag. Via het contactformulier kunt u een afspraak maken voor een rondleiding en kennismaking met onze directeur, zij neemt contact met u op om een afspraak in te plannen.

Tijdens deze kennismaking geven we u graag meer informatie over onze school. We laten u de verschillende klassen zien en u kunt de sfeer op onze school ervaren. Het is een uitgelezen kans om een goed beeld te krijgen van wie we zijn en wat we bieden.

Als u na het lezen van deze website, de schoolgids of na de rondleiding en het kennismakingsgesprek besluit om uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u het ontvangen intakeformulier inleveren of toesturen naar onze school. Naar aanleiding van deze intakelijst gaan we in gesprek. Tijdens dit gesprek wisselen we informatie uit over uw kind. De school krijgt via dit gesprek zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Uiteindelijk beslist directie of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in.
De leerkracht van de groep maakt vervolgens een afspraak met u om wendagen af te stemmen.

Een nieuwe kleuter mag drie dagdelen (in overleg) komen wennen voordat hij/zij 4 jaar is geworden. Kleuters die in de zomervakantie 4 jaar worden komen in principe pas na de zomervakantie wennen in de nieuwe groep. Ook zal (kijkende naar het kind) worden gekeken hoeveel dag(delen) een 4-jarige mee zal draaien over de hele week.


Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.


Binnen onze stichting Catent is er samen met een jurist onderzocht hoe voorkomen kan worden dat leerkrachten terecht komen in juridische procedures rondom medisch handelen. De conclusie van dit onderzoek is dat leerkrachten in principe geen medische handelingen verrichten. Zij dienen dus o.a. geen medicijnen (meer) toe aan kinderen. Zij zijn immers niet medisch onderlegd, maar zouden in geval van verwijtbaar medisch handelen wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Uiteraard mogen en moeten we wel 1e hulp verlenen, bijv. een pleister plakken of een verbandje aanleggen. En moeten we bij een ernstige acute situatie medische hulp verlenen en de huisarts inschakelen of 112 bellen. Uiteraard brengen we u als ouders dan altijd direct op de hoogte. In een minder acute situatie zullen we u na schooltijd benaderen om u bij te praten over bijv. een ongelukje of valpartij onder schooltijd. Dat geldt alleen voor zorgelijke valpartijen op bv. hoofd of bv. verstuikingen. We hopen dat u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing indien uw kind medicatie nodig heeft onder schooltijd.