Bel op: 0521-854397 of stuur een e-mail

SAC

Schooladviescommissie

De schooladviescommissie bestaat uit een drietal ouders, die de directeur gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen. Zij denken en praten mee over de lange termijnplanning en de richting die het onderwijs op onze school zou moeten nemen. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert minimaal twee keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school. U kunt de meest actuele bezetting van de SAC terugvinden op de website: https://basisschoolpuzzelstuk.nl/algemene-informatie/sac/

Leden van de SAC zijn: Roel de Vegt, Anke Schuur en Martine Linnemans.