Bel op: 0521-854397 of stuur een e-mail

Bestuur

     Stichting Catent

 

Basisschool ’t PuzzelsTuk valt sinds 1 januari 2015, samen met 34 andere scholen, onder de Stichting Catent.
Stichting Catent heeft als doel goed basisonderwijs verzorgen aan leerlingen. Dat is de passie van de scholen die zijn aangesloten bij Stichting Catent. Catent streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te passen en zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor alle leerlingen als voor de medewerkers. Catent staat voor: “Ontwikkelen met passie”. We hebben daarbij aandacht voor:

Ruimte voor talenten
Kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vanuit hun talenten te ontwikkelen tot een inlevend en sociaal persoon, met zelfrespect en een goed zelfbeeld. Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften en talenten van leerlingen.

Respect voor verschillen
Zoveel mensen en zoveel talenten. Geen mens is hetzelfde. Daarom staan bij het aanbieden van onderwijs de individuele behoeften en talenten van de leerling centraal. En niet de leerstof. Onze overtuiging is dat verschillen tussen kwaliteiten van mensen juist kansen bieden. Laat iemand de dingen doen waar hij of zij goed in is en geef hem of haar de kans, door ruimte voor ontplooiing te bieden, om nog beter te worden.

Voor meer informatie over Bestuur en Raad van Toezicht, de gedrags- en meldcode en toelating en schorsing van stichting Catent verwijzen wij u naar de website catent.nl.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 088-8508680

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle