Bel op: 0521-854397 of stuur een e-mail

Methoden

Onze school werkt met de volgende methoden:

Groep 1 en 2 werken met de methode Schatkist.
Groep 3 werkt met de KIM-versie van Veilig Leren Lezen.

We gebruiken verder op school de volgende methoden:

 • Taal: Taalactief. Taalzee wordt ingezet als ondersteuning. Dit is een digitaal taalprogramma.
 • Spelling: Staal en methodiek José Schraven. Ter ondersteuning wordt Spellingoefenen.nl ingezet, dit is een digitaal programma.
 • Technisch lezen: Connect lezen en Estafette en stillezen. 1x per 6 weken worden er boeken geleend uit de bibliotheek.
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL. Ter ondersteuning werken de kinderen hierbij in een digitale omgeving om teksten te oefenen en woordenschat uit te breiden.
 • Rekenen: Rekenrijk met ondersteuning van Rekentuin en Met Sprongen Vooruit.  De pluskinderen werken daarnaast met Math. Rekentuin en Math zijn digitale rekenprogramma’s. Groep 3 werkt met de methode Pluspunt.
 • Aardrijkskunde: Land in zicht
 • Geschiedenis: Tijd van zaken
 • Natuur: Leefwereld en De Buitendienst. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van schooltelevisie.
 • Zaakvakken groep 3/4: de Zaken
 • Verkeer: Pakketten van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast wordt de methode Verkeerskunsten gebruikt.
 • Muziek: Eigenwijs digitaal.
 • Engels: Take it Easy (groep 1 tot en met 8).
 • Sociaal-emotionele vorming: Kanjertraining.
 • Media wijsheid: Nationaal Media Paspoort.

Naast genoemde digitale programma’s wordt Gynzy gebruikt. De kinderen werken met tools die aansluiten bij onze lessen.